Neidio i'r prif lywio

Cynghorau Ysgol Cymru

Croeso i wefan Llais Disgyblion Cymru!

Ydych chi’n dymuno gwneud yn siŵr bod gan ddisgyblion lais yn eich ysgol? Os, felly, dyma’r safle i chi!

Ymgynghori

Lleisiwch eich barn ar y pethau sy'n effeithio arnoch chi a'ch ysgol.

Adnoddau Ysgolion Cynradd

Ydych chi’n chwilio am syniadau am weithgareddau i gynorthwyo disgyblion ysgol gynradd i gyfranogi?

Adnoddau Ysgolion Uwchradd

Ydych chi’n chwilio am syniadau am weithgareddau i gynorthwyo disgyblion ysgol uwchradd i gyfranogi?

Deunyddiau i Weithwyr Proffesiynol a Disgyblion

Bydd y deunyddiau hyn yn eich cynorthwyo i wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod am gyfranogiad disgyblion yn eich ysgol chi ac yn deall sut y mae’n gallu gwneud gwahaniaeth.

Pecyn Hunanasesu ar gyfer Llais Disgyblion yng Nghymru

Bydd y pecyn hwn yn eich cynorthwyo i fesur sut y mae llais disgyblion wedi gwneud gwahaniaeth yn eich ysgol chi.

Gwyliwch ein Fideo Nodwedd

Fideo cyflym i ddarganfod sut allwn ni helpu i wneud yn siwr fod holl ddisgyblion eich ysgol yn cael y cyfle i wneud penderfyniadau ynglyn a'i addysg.

Video still for Homepage W
  • Eich Hawliau (CCUHP)
  • Astudiaethau achos
  • Arfer Da
  • Beth yw cyfranogiad?
  • Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD)
  • Anghenion Addysgol Arbennig

Ein newyddion

09.11.2015
Ymgynghori - Cysoni dyddiadau tymhorau ysgolion ar gyfer 2017 i 2018

 Dweud eich dweud! Mae teuluoedd weithiau’n ei chael hi’n anodd pan mae dyddiadau tymor ysgol a gwyliau ar wahanol amseroedd. Mae dyddiadau tymor ...

Read more

27.10.2015
Beth Nesa’? Dweud eich dweud

Sally Holland yw Comisiynydd Plant newydd Cymru. Ei gwaith hi yw diogelu a hybu hawliau a lles plant, a bod yn llais i blant a phobl ifanc yng Nghymru. What Next? | Beth ...

Read more

Read all news stories